CHA XỨ – QUÝ CHA PHÓ VÀ HĐMV CHÚC TẾT QUÝ CHA VÀ ÔNG BÀ CỐ NHÂN DỊP TẾT BÍNH THÂN

Lúc 8 h00 ngày 04 tháng 02 năm 2016 ( 26 tết ). Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Than; quý Cha Phó và HĐMV giáoxứ đã đến nhà hưu dưỡng thăm Cha cố Anphongsô Nguyễn Công Phương và Cha cố Đa Minh Bùi Quang Tuyến; hai vị mục tử tiền hiệm của giáo xứ.
Cha xứ Giuse đại diện giáo xứ bày tỏ niềm tri ân; nhớ ơn với Cha cố Anphongsô và Cha Cố Đa Minh đã hy sinh; tận tụy; dấn thân gầy dựng giáo xứ Bình Thuận phát triển có được như ngày hôm nay. Cha cố Anphongsô đã bày tỏ vui mừng và cảm ơn Cha Xứ đã tiếp nối công việc mục vụ của ngài. Ngài chúc Chacxứ và cộng đoàn giáo xứ sớm hoàn thành thao thức; ước nguyện của mình trong năm mới Bính Thân và ngày càng phát triển hơn về đạo đức và tinh thần.
Sau đó; Cha xứ và mọi người đến thăm và chúc tết gia đình Cha hai. Phó Xứ Phaolô và Giuse.

20160204_081556 20160204_082054
 20160204_091017  20160204_100611

Nên xem

Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin: “Đạo” Sinh Hoạt”

“Đạo” Sinh Hoạt Tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt rầm rộ, đó chính là …