Hình ảnh Thánh lễ Tiệc Ly tại Gx Bình Thuận(29/03/2018)

Thánh lễ Tiệc Ly dành cho cộng đoàn được cử hành lúc 19g30 tại nhà thờ giáo xứ Bình Thuận.

Nên xem

Hội ngộ Di Dân của Liên Hiệp Công Giáo Việt Nam lần thứ I tại Thái Lan

Giữa Thăng Trầm Cuộc Đời, Có Mẹ Đoàn Con Vững Tin Từ muôn nơi xa …