Hình ảnh Thánh lễ Tiệc Ly tại Gx Bình Thuận(29/03/2018)

Thánh lễ Tiệc Ly dành cho cộng đoàn được cử hành lúc 19g30 tại nhà thờ giáo xứ Bình Thuận.

Nên xem

Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin: “Đạo” Sinh Hoạt”

“Đạo” Sinh Hoạt Tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt rầm rộ, đó chính là …