GX BÌNH THUẬN ( TSN ) Kính viếng Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến

 Kính viếng Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến

Giáo xứ Bình Thuân TSN Kính viếng Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến
Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh cùng cha phụ tá Giuse Trần Hải Giang, quí sơ, các quý chức Ban Thường Vụ HĐMVGX, một số giáo dân, đã đến kính viếng và cầu nguyện Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến
Kính xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố Đaminh.
Xin Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Đaminh vào Nước Trời.

Nên xem

Đức Thánh Cha Phanxicô sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn vì nền hòa bình của bán đảo Triều Tiên

Trong cuộc tiếp kiến dành cho tổng thống Hàn Quốc Văn Tại Dần, hay còn …