GX BÌNH THUẬN ( TSN ) Kính viếng Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến

 Kính viếng Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến

Giáo xứ Bình Thuân TSN Kính viếng Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến
Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh cùng cha phụ tá Giuse Trần Hải Giang, quí sơ, các quý chức Ban Thường Vụ HĐMVGX, một số giáo dân, đã đến kính viếng và cầu nguyện Linh mục Đaminh Bùi Quang Tuyến
Kính xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố Đaminh.
Xin Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Đaminh vào Nước Trời.

Nên xem

Hội ngộ Di Dân của Liên Hiệp Công Giáo Việt Nam lần thứ I tại Thái Lan

Giữa Thăng Trầm Cuộc Đời, Có Mẹ Đoàn Con Vững Tin Từ muôn nơi xa …