LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Các em thiếu nhi gx bình thuận rước lễ lần đầu vào lúc 7 giờ ngày 29/05/2016

rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (12) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (13) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (18) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (24) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (26)rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (17) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (20)rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (30) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (35) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (37) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (38) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (42) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (48) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (50) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (51) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (56) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (58) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (60) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (64) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (67) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (68) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (69) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (70)   rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (75)    rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (79) rươc le lan dau 2016 gx binh thuan (80)

Nên xem

MỪNG LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

  MỪNG LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ BỔN MẠNG GIÁO KHU