Lịch Công Giáo 2017

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2017
Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

 

Lịch Công Giáo 2017 được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Quí vị có thể tải về máy file dạng Pdf để in ra và sử dụng nhưng không được dùng vào mục đích thương mại. Xin Chúa chúc lành cho Quí vị và xin cầu nguyện cho chúng tôi.

 

http://thanhlinh.net