Lòng thương xót, sự thánh thiện, sự công chính và trung thành của Thiên Chúa

Nên xem

Bolero, dòng nhạc cho tất cả mọi người