Sinh hoạt giáo xứ tháng 03-2018

Sinh hoạt Giáo Xứ tháng 03-2018

03-03-2018:  8h30 rửa tội trẻ em mới sinh

19-03-2018:  Bổn mạng cha chánh xứ Giuse , 2 cha phó Giuse và Thầy phó tế Giuse .Bổn mạng giáo khu Giuse.

22-03-2018 và 23-03-2018 :18h00 :Giáo xứ tổ chức Tĩnh Tâm mùa chay cho thiếu nhi

24-03-2018:    Bổn mạng giáo khu Truyền Tin

25-03-2018: Chúa Nhật Lễ Lá:(giờ như thường lệ)

26-03-2018: 16 giờ đến 20 giờ : Giải tội do các cha Dòng Đồng Công.

26,27,28 -03-2018: Thứ hai ,thứ ba ,thứ tư Tuần Thánh : Thánh lễ sáng và chiều như thường lệ . Tối 19 giờ 30 :Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giesu .

29-03-2018: Thứ năm Tuần Thánh .Sáng không có Thánh Lễ .Chiều có 2 Thánh Lễ lúc 17g30 cho thiếu nhi và 19g30 dành cho người lớn .

30-03-2018:   Thứ sáu Tuần Thánh ,giữ chay và kiêng thịt.Sáng không có Thánh Lễ .Chầu Thánh Thể từ 5 g 00 sáng đến 14g 30.Chiều 15g00 đi đàng Thánh Giá ngoài nhà thờ. 17g30 Nghi thức suy tôn Thánh giá Chúa Giesu.Tối 19g30 Ngắm 15 sự thương khó và đóng đinh táng xác (an táng Chúa tại nhà chờ Phục Sinh mới xây )

31-03-2018:   Sáng viếng mộ Chúa .Chiều 18g00 Lễ vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi . Tối 20g30 lễ vọng Phục Sinh dành cho ngườ lớn

01-04-2018: Chúa Nhật Phục Sinh : Sáng có 3 lễ : 5g30; 7g00; 10g00      . Chiều có 3 lễ : 15g30 ; 17g00 ; 18g30

 

 

Nên xem

Kỷ niệm hồng ân linh mục cha chánh xứ Giuse, Quí cha phó, mừng tân linh mục Cha Giuse Nguyễn Thành Công.

Vào lúc 17g30 ngày 22-06-2018 tại nhà thờ giáo xứ Văn Côi Bình Thuận hạt …