Sinh Hoạt Giáo xứ Tháng 05/2018

01-05-2018: Bổn mạng giáo khu Giuse Thợ, Bổn mạng Ca đoàn Thiện Chí

Khai mạc tháng hoa : 17g30  kiệu hoa, tiến hoa. Thánh lễ tại đài Đức Mẹ

05-05-2018: Rửa tội cho trẻ em mới sinh

13-05-2018: 7 giờ 00 Tiến hoa trong nhà thờ ,tiếp theo là Thánh Lễ thiếu nhi

20-05-2018: 17 giờ 00 Tiến hoa trong nhà thờ ,tiếp theo là Thánh Lể cộng đoàn

27-05-2018: 17g30 Tien hoa ,Thánh Lễ đồng tế bế mạc tháng hoa tại đài Đức Mẹ

Lưu ý: Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 18g30 của ngày CN 20-05-2018 và ngày CN 27-05-2018

sẽ dời trễ hơn 30 phút,được cử hành vào lúc 19g00 cùng ngày

Nên xem

Kỷ niệm hồng ân linh mục cha chánh xứ Giuse, Quí cha phó, mừng tân linh mục Cha Giuse Nguyễn Thành Công.

Vào lúc 17g30 ngày 22-06-2018 tại nhà thờ giáo xứ Văn Côi Bình Thuận hạt …