Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay ( C ) (Lc 9, 28-36)

BIẾN ĐỔI ĐỜI MÌNH

Biến cố Chúa Giêsu biến hình giúp chúng ta nhìn lại chính bản thân mình trong Mùa Chay Thánh; nhất là trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót này. Chúa biến hình giúp chúng ta biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa; đón nhận ơn tha thứ; ơn cứu độ của Chúa để biến đổi bản thân thành một con người công chính; trung thực trong cuộc đời; trở nên giống Thiên Chúa hơn.
Hôm nay; Chúa Giêsu biến đổi dung nhan giúp chúng ta đi vào trong mối tương quan với Thiên Chúa không chỉ qua đời sống cầu nguyện; tham dự Thánh lễ; đón nhận các bí tích. Biến cố ấy còn đưa chúng ta đi xa hơn bằng cuộc sống yêu thương; quảng đại; bác ái; hy sinh; vị tha đối với nhau; với tha nhân; nhất là sống lòng thương xót; yêu thương đối với anh chị em bất hạnh; đói khổ đang bị xã hội này bỏ rơi.
Thế nhưng; nhìn lại cuộc sống của mình; người Kitô hữu chúng ta nhận thấy rằng: Sống trong xã hội hôm nay; chúng ta vẫn còn vấn vương tấm lòng tham sân si nơi mình. Chúng ta chưa thực sự biến đổi mình; khi chỉ biết kiêu ngạo; chỉ thích nghi ngờ và tìm kiếm lỗi lầm của người khác để phơi bày cho thiên hạ thấy; họ không xem lại chính bản thân mình đã thực sự trong sạch; sống tôi hay chưa? Thậm chí họ còn thích tìm cớ; gây gỗ; chia rẽ; trả đũa và loại trừ tha nhân ra khỏi cuộc sống.
Cho nên; Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉa sạch các thói hư và biến đổi chúng ta thành con người mới; giúp chúng ta biết hy sinh; chay tịnh; hãm mình; sám hối ăn năn thực sự. Nhờ đó; chúng ta biết sống xót thương; yêu thương; tha thứ; chia sẻ bác ái với tha nhân đồng loại của mình, nhất là trong Mùa Chay Thánh và Năm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa; để mọi người nhận ra nơi chug ta dung mạo; hiền lành; bao dung của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương giữa đời thường này.

Lm. Martinô

Nên xem

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Các Thánh Nam Nữ

T3, 30/10/2018 – 16:35   THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN  Ngày 01/11/18 Lễ Các …