Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2018 – 2019

 

Nên xem

Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin: “Đạo” Sinh Hoạt”

“Đạo” Sinh Hoạt Tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt rầm rộ, đó chính là …