Tin ảnh: GX BÌNH THUẬN ( TSN ) TÂN LINH MỤC GIUSE NGUYỄN DUY THỊNH ( C.S.S.R) CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẠ ƠN

 MVTTGXBT.

Tại giáo xứ Bình Thuận ( TSN ), vào lúc 09 h 30, ngày 04 tháng 07  năm 2016. Tân Linh mục Giuse Nguyễn Duy Thịnh ( C.S.S.R), người con của giáo xứ BìnhThuận đã cử hành thánh lễ tạ ơn mở đầu cho sứ vụ linh mục của mình. Đồng tế với Tân linh mục có Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh Chánh Xứ Bình Thuận, Cha giám đốc học viện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha nghĩa phụ của tân linh mục, quý cha mới, quý cha đồng tế, cùng sự hiện diện của ông bà cố, thân nhân, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân chúa giáo xứ Bình Thuận.

1

4

4

5

7

8

9

10

11

13

15

19

 18

19

20

Nên xem

Đức Thánh Cha Phanxicô sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn vì nền hòa bình của bán đảo Triều Tiên

Trong cuộc tiếp kiến dành cho tổng thống Hàn Quốc Văn Tại Dần, hay còn …