Duyệt Bài

Xứ Đoàn Chúa Hiển Linh tổng kết năm học giáo lý 2017-2018 và tuyên hứa tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Chúa Hiển Linh thuộc giáo xứ Bình Thuận đã tổ chức thánh lễ tổng kết năm học giáo lý niên khóa 2017-2018 và tuyên hứa tân Huynh Trưởng của Xứ Đoàn. Thánh lễ do linh mục phó Giuse Trần Hải Giang, linh mục tuyên úy Xứ Đoàn, chủ tế. Thánh lễ diễn ra …

Xem thêm »