SUY NIỆM LỜI CHÚA

CÁC BÀI SUY NIỆM CN MẸ MÂN CÔI

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI   1. Kinh Mân Côi Trong một vài phút vắn vỏi này, tôi muốn chia sẻ một vài ý tưởng đơn sơ về kinh Mân Côi. Trước hết kinh Mân Côi là một cuốn Tin Mừng rút gọn. Thực vậy, ngày xưa việc học hỏi Kinh Thánh chưa được phổ biến rộng rãi. Đó là …

Xem thêm »

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 TN B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 MỤC LỤC 1. Quyền nhân danh Chúa Bảo vệ quyền lợi là một khuynh hướng chúng ta có thể tìm thấy ngay cả ở những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Thực vậy, trong Cựu Ước, Giosuê, người tuỳ tùng …

Xem thêm »

Học hỏi Phúc âm CN 14 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên – Năm B (Mc 6,1-6)   Lời Chúa: Đức Giêsu về thăm Nadarét (Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)   1Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi …

Xem thêm »

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 TN B

Suy niệm CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6 MỤC LỤC 1. Đức Kitô bị chối từ Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Kitô bị những người đồng hương từ chối. Sự từ chối này có những lý do riêng của nó. Đó là họ chỉ nhận …

Xem thêm »

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 TN B

Suy niệm CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 MỤC LỤC 1. Đức tin Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay đã ghi lại hai mẫu gương đức tin sáng chói. Trước hết là ông Giairô, ông đến với Chúa để van nài Ngài: Lạy Thầy, đứa con tôi sắp chết, xin Ngài …

Xem thêm »

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 TN B

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: St 3,8-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35 MỤC LỤC 1. Gia đình Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tương quan giữa Chúa Giêsu và gia đình của Ngài để rồi rút ra những bài học thực hành về vai trò của gia đình. Chúa Giêsu đã sinh ra …

Xem thêm »

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU THÁNH

MỤC LỤC   1. Mình Máu Thánh Đức Kitô Thế giới chiến tranh lần thứ hai kết thúc với hai trái bom nguyên tử, gây cảnh đổ vỡ tan thương cho thiên nhiên và sinh mạng đến độ người ta đã nghĩ rằng: Con người, phải chấm dứt chiến tranh bằng không chiến tranh sẽ chấm dứt con người. Ngày …

Xem thêm »

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CTT HIỆN XUỐNG

SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN Ga 20, 19 – 23. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, hiện diện và hoạt động trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ. Trong thời đại Tân Ước, Ngài chính là ân huệ của Đấng Phục Sinh và là nguồn sức mạnh nối kết muôn dân và các tín hữu nên một …

Xem thêm »