Tuyển Sinh Gia Nhập Dòng Ngôi Lời năm 2018

 

Tải file đăng ký tại đây: ViewPDF, ViewPDF (1)

 

Nên xem

Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin: “Đạo” Sinh Hoạt”

“Đạo” Sinh Hoạt Tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt rầm rộ, đó chính là …