Xứ Đoàn Chúa Hiển Linh thông báo đăng ký học giáo lý năm học 2018-2019

XỨ ĐOÀN CHÚA HIỂN LINH THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIÁO LÝ

NĂM HỌC 2018-2019

 1. Thời gian đăng ký: từ 09/08/2018 đến 06/09/2018 vào các ngày sau

Thứ 5 từ 19g – 20g tại sân nhà thờ
Chúa nhật Ca 1: từ 8g30 – 9g30 tại sân nhà thờ
Ca 2: từ 11g – 12g tại hoa viên

 

* Lưu ý:

  • Phụ huynh chuẩn bị 01 bản photo sổ Gia đình Công giáo cho em đăng ký mới (không cần photo hết sổ) và đóng lệ phí  100.000đ/em (tài liệu học tập).
  • Trường hợp từ xứ khác chuyển đến phải có giấy chứng chỉ giáo lý đã học xong.

 2. Trường Hợp Đăng Ký Mới

      1. Đối tượng đăng ký: Các em thiếu nhi từ xứ khác đến, thiếu nhi chưa học giáo lý bao giờ, thiếu nhi không tham gia học giáo lý tại gx Bình Thuận năm ngoái( Năm học 2017-2018).

      2. Quy trình:

Bước 1: PH nhận Phiếu đăng ký mới tại Bàn đăng kí mới và điền thông tin.

Bước 2: PH nộp lại Phiếu đăng ký mới, kèm 01 bản photo sổ GĐCG (của em đăng kí mới, không cần photo hết sổ), và đóng lệ phí 100.000 đ/em.

Bước 3: PH nhận Biên lai thu tiềnGiấy thông báo nhập học.

3. Trường Hợp Đăng Ký Cũ

      1. Đối tượng đăng ký: Thiếu nhi đã học giáo lý tại gx Bình Thuận năm ngoái(năm học 2017-2018).

      2. Quy trình:

Bước 1: PH đến bàn đăng ký theo Phân đoàn mà các em đã học Giáo lý năm trước (2017-2018).

Bước 2: PH cung cấp thông tin: Tên thiếu nhi Lớp cũ; và đóng lệ phí 100.000 đ/ em.   

Bước 3: PH nhận Biên lai thu tiềnGiấy thông báo nhập học.

Nên xem

Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin: “Đạo” Sinh Hoạt”

“Đạo” Sinh Hoạt Tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt rầm rộ, đó chính là …